Rövid adatvédelmi tájékoztatás a Társaság honlapjának használói, ajánlatkérői és megrendelői részére

  • A Társaságnál adatvédelmi tisztségviselő nincs, az adatvédelmi jogszabályok maradéktalan betartásáért és betartatásáért a Társaság ügyvezetője felel.
  • A Társaság nem rendelkezik olyan személyes adatokat tartalmazó adatbázisokkal, amelyek alapján körlevelek, tájékoztatók, üzleti ajánlatok, személyes telefonhívások és egyéb marketing akciók céljából felhasznál, és ilyt nem is hoz létre.
  • A Társaságnak számítógépen nincs a címben felsorolt státuszú személyek adatairól, számítógépre, vagy mobil telefonra telepített adatbázisa és ilyet nem is hoz létre.
  • A Társaság a fenti adatokat harmadik személy részére csak a jogszabályban előírt esetekben továbbít.
  • A cég honlapján „sütiket” használ, de erre figyelmezteti a honlap látogatóit. A felhasználó számítógépére a honlap használata során még ideiglenesen sem telepít programokat.
  • A honlap látogatóiról semmilyen adatbázis nem készül, marketing akciók a honlapon keresztül nem kerülnek lebonyolításra.
  • Az ajánlatkérők adatait a Társaság a sikertelen üzletkötésig, legfeljebb 2 hónapig őrzi meg ezt követően az ajánlatkérő adatai véglegesen a rendszerből törlődnek.
  • A megrendelők adatait csak a jogszabályban meghatározott célból tároljuk, amelyek adózási és más jogszabály alapján kötelezőek (szerződések, számlák, stb.)
  • A Társaság a külső számviteli szolgáltatók adatkezelői esetében az adatvédelmi jogszabályok megtartását szerződésileg garantálja, és azok megtartását rendszeresen ellenőrzi. A szerződések és számlák adatai a számviteli tv. előírásai alapján 8 év után a papír adathordozók megsemmisítésével és az elektronikus nyilvántartásokból való végleges törlésével már nem érhetők el.
  • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A tájékoztatás kéréshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat – 37 / 38 oldal A helyesbítéshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A törléshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A zároláshoz, korlátozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A tiltakozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.